BASHALLEN KONCEPT je prefabrikovaný systém pro výstavbu výrobních, skladovacích i obchodních hal, dodávaný prostřednictvím firmy DYWIDAG PREFA a.s.

BASHALLEN KONCEPT je racionální halový systém pro velké rozpony s volnou dispozicí (rozpon jednoho pole až 29,4 m). Konstrukce Bashallen vychází ze stavebnicového systému založeného na nosných betonových prvcích vnějších stěn se skrytými sloupy a na velkorozponových sedlových střešních prvcích z předpjatého železobetonu.

Výhodou je rychlá montáž, dlouhá životnost stavební konstrukce s minimálními náklady na údržbu, vynikající požární a mechanická odolnost a hluková neprůzvučnost. Výborný poměr cena / kvalita.

Kontaktujte nás +420 777 600 581