Pro obvodové a nosné zdivo je výhodné použití systému suchého zdění (např. TESUZ, TSZ STALEFORM). Výhodou tohoto systému je cena zdícího materiálu a nenáročnost na odbornost pracovních sil při vysoké produktivitě práce (práce mohou vykonávat osoby bez kvalifikovaných zednických znalostí). Další předností je vysoká mechanická a požární odolnost, zvuková neprůzvučnost, možnost zdění při nepříznivých klimatických podmínkách bez nároků na staveništní mechanismy, není nutné provádět vnitřní omítky. Zastřešení je řešeno pomocí dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Ukázky hal zděných touto technologií viz fotodokumentace.

Na přání investora nebo u přístaveb a rekonstrukcí je možné použít klasický zdící materiál (cihla, pórobeton, KB blok), který lze opatřit kontaktním zateplovacím systémem.

 

Zděné konstrukce - Ekoplastik 

 

Zděné konstrukce - Impera 

Kontaktujte nás +420 777 600 581